Výše příspěvků na sezonu 2020/2021:

Vzhledem k mimořádné aktuální sezoně rozhodla trenérská rada Jižních Supů o snížení členských příspěvků. Nehrají se žádné soutěže a až na výjimky jsme nemohli trénovat v hale. Přesto vyvíjíme značné úsilí pro zajištění chodu klubu, mnoho dalších aktivit pro naše hráče a členy. Venkovní tréninky jsme spustili nejdříve, jak to bylo možné. Prosíme tedy o úhradu sumy 3.000,- Kč za celou sezonu na účet 115-987020287/0100 do 31. 5. 2021.

Kdo již zaplatil příspěvky v plné výši, tomu nabízíme několik řešení: vrácení části příspěvků na jeho účet, zápočet části příspěvků do příští sezony (která snad již proběhne ve standardním režimu) nebo započtení příspěvků v plné výši jako mimořádný dar našemu klubu.

Předpokládaná výše příspěvků na sezonu 2021/2022:

Příspěvky se platí jednorázově za celou sezonu. V případě potřeby však můžete platit příspěvky na dvě splátky (pololetí).

V ceně příspěvků jsou zahrnuty náklady na tréninkové haly + posilovnu + atletický ovál, na pronájmy a sudí při domácích přátelských i ligových zápasech, dopravu na venkovní ligové zápasy, na každoroční zdravotní prohlídky u sportovního lékaře, na roční členské příspěvky ČBF a další výdaje spojené s týmem: startovné v soutěžích, administrace webu, licence…

  • Členské příspěvky na celou sezonu = 9.000,– Kč
  • Příspěvky na září – prosinec = 4.500,– Kč (prosím uhradit do 30.9.)
  • Příspěvky na leden – červen = 4.500,– Kč (prosím uhradit do 31.1.)
  • Příspěvky prosím zasílejte na účet 115-987020287/0100. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte nebo do zprávy pro příjemce napište jeho jméno. V hotovosti na tréninku přijímáme příspěvky pouze v nutných případech.
  • Jakékoliv dotazy rád zodpovím na telefonu 604 983 100.
  • Rádi Vám na požádání potvrdíme formulář pro zdravotní pojišťovnu (některé přispívají na sportování mládeže).
  • Každý nový zájemce má první měsíc tréninky zcela zdarma… a pak se rozhodne 🙂
Potvrzení o zaplacení příspěvků pro pojišťovnu:
Zdravotní pojišťovny nabízejí proplácení příspěvků na sport. Bohužel potvrzení vyžaduje každá pojišťovna každý rok jiné. Takže se nám každý rok stává, že potvrzení, které vloni pojišťovna bez problémů akceptovala, letos nepřijme.
Proto po těchto zkušenostech volíme následující postup = pošlete prosím formulář, který pojišťovna najisto uzná, mailem na jiznisupi at seznam.cz nebo ještě lépe po synovi na trénink, my ho potvrdíme a pošleme Vám zpět 😀