Rozpis tréninků pro sezonu 2022/2023 (začínáme 5. 9. 2022)

  • PONDĚLÍ 18:30 – 20:00 (ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57)
  • STŘEDA 17:45-19:00 (ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57)

ZŠ Květnového vítězství 57

  • ukázat na mapě Prahy
  • autobus 203 zastávka Mokrá (pozor, zastávka je na znamení!)
  • vchod do haly z boku: když stojíte přímo před vchodem do školy, je potřeba ji obejít zprava a po schodech nahoru vystoupat k tělocvičně

Sokol Petrovice (také hala pro domácí zápasy)

  • ukázat na mapě Prahy
  • autobus 240, 296 zastávka Morseova
  • vchod zezadu budovy od tenisových kurtů
  • parkoviště kousek nad halou po levé straně