Předpokládaná výše příspěvků na sezonu 2022/2023:

Příspěvky se platí jednorázově za celou sezonu. V případě potřeby však můžete platit příspěvky na dvě splátky (pololetí).

V ceně příspěvků jsou zahrnuty náklady na tréninkové haly + posilovnu + atletický ovál, na pronájmy a sudí při domácích přátelských i ligových zápasech, dopravu na venkovní ligové zápasy, na každoroční zdravotní prohlídky u sportovního lékaře, na roční členské příspěvky ČBF a další výdaje spojené s týmem: startovné v soutěžích, administrace webu, licence…

  • Členské příspěvky na celou sezonu = 9.000,– Kč (prosíme uhradit do 30.9.)
  • Příspěvky na září – prosinec = 4.500,– Kč (prosíme uhradit do 30.9.)
  • Příspěvky na leden – červen = 4.500,– Kč (prosíme uhradit do 31.1.)
  • Příspěvky prosíme zasílejte na účet 321321366/2010. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte nebo do zprávy pro příjemce napište jeho jméno. V hotovosti na tréninku přijímáme příspěvky pouze v nutných případech.
  • Jakékoliv dotazy rád zodpovím na telefonu 604 983 100.
  • Rádi Vám na požádání potvrdíme formulář pro zdravotní pojišťovnu (některé přispívají na sportování mládeže).
  • Každý nový zájemce má první měsíc tréninky zcela zdarma… a pak se rozhodne 😉
Potvrzení o zaplacení příspěvků pro pojišťovnu:
Zdravotní pojišťovny nabízejí proplácení příspěvků na sport. Bohužel potvrzení vyžaduje každá pojišťovna každý rok jiné. Takže se nám každý rok stává, že potvrzení, které vloni pojišťovna bez problémů akceptovala, letos nepřijme.
Proto po těchto zkušenostech volíme následující postup = pošlete prosím formulář, který pojišťovna najisto uzná, mailem na jiznisupi at seznam.cz. My ho potvrdíme a pošleme Vám zpět 😀