Výše příspěvků na sezonu 2016/2017:
Příspěvky se platí jednorázově za celou sezonu 2016/2017. V případě potřeby však můžete platit příspěvky na dvě splátky (pololetí).

V ceně příspěvků jsou zahrnuty náklady na tréninkové haly, pronájmy a sudí při domácích zápasech (přátelské, liga U15, pražský přebor U17) a další výdaje spojené s týmem: startovné v soutěžích, administrace webu, licence…

  • Očekávané příspěvky na celou sezonu (září 2016 – červen 2017) = 8.000,– Kč
  • Příspěvky na září – prosinec 2016 = 4.000,– Kč (prosím uhradit do 30.9.2016)
  • Příspěvky na leden – červen 2017 = 4.000,– Kč (prosím uhradit do 31.1.2017)
  • Příspěvky prosím zasílejte na účet 115-987020287/0100. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte nebo do zprávy pro příjemce napište jeho jméno. V hotovosti na tréninku přijímáme příspěvky pouze v nutných případech.
  • Jakékoliv dotazy rád zodpovím na telefonu 604 983 100.
  • Každý nový zájemce má první měsíc tréninky zcela zdarma… a pak se rozhodne ;-)