Každý nový zájemce má první měsíc tréninky zcela zdarma!

Výše příspěvků na sezonu 2022 / 2023:

Příspěvky za naše nejmladší naděje se snažíme držet na co nejnižší úrovni. Platí se pokud možno jednorázově za celou sezonu. V případě potřeby však můžete platit příspěvky na dvě splátky (pololetí).

V ceně příspěvků jsou zahrnuty náklady na tréninkové haly, pronájmy na pořádání přátelských zápasů a turnajů, rozhodčí a další výdaje spojené s týmem…

  • Členské příspěvky na celou sezonu (září – červen) = 3.000,– Kč
  • Příspěvky na září – prosinec 2022 = 1.500,– Kč (prosím uhradit do 30.9.)
  • Příspěvky na leden – červen 2023= 1.500,– Kč (prosím uhradit do 31.1.)
  • Kdo chodí pouze jednou týdně, platí 2.000,- Kč za celou sezonu (1.000,- Kč za pololetí)
  • Příspěvky prosím zasílejte na účet 321321366/2010. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte nebo do zprávy pro příjemce napište jeho jméno. V hotovosti na tréninku přijímáme příspěvky pouze v nutných případech.
  • Jakékoliv dotazy k příspěvkům rád zodpoví Vojtěch Svoboda na telefonu 604 983 100.
  • Rádi Vám na požádání potvrdíme formulář pro zdravotní pojišťovnu (některé přispívají na sportování mládeže).
  • Každý nový zájemce má první měsíc tréninky zcela zdarma… a pak se rozhodne 😉
Potvrzení o zaplacení příspěvků pro pojišťovnu:
Zdravotní pojišťovny nabízejí proplácení příspěvků na sport. Bohužel potvrzení vyžaduje každá pojišťovna každý rok jiné. Takže se nám každý rok stává, že potvrzení, které vloni pojišťovna bez problémů akceptovala, letos nepřijme.
Proto po těchto zkušenostech volíme následující postup = pošlete prosím formulář, který pojišťovna najisto uzná, mailem na jiznisupi at seznam.cz. My ho potvrdíme a pošleme Vám zpět 😀