Výše příspěvků na sezonu 2018/2019:
Příspěvky za naše nejmladší naděje se snažíme držet na co nejnižší úrovni. Kluci budou platit 3.000,- Kč za celou sezonu (1.500,- Kč za pololetí). Platí se pokud možno jednorázově za celou sezonu. V případě potřeby však můžete platit příspěvky na dvě splátky (pololetí).

V ceně příspěvků jsou zahrnuty náklady na tréninkové haly, pronájmy na pořádání přátelských zápasů a turnajů, rozhodčí a další výdaje spojené s týmem…

  • Členské příspěvky na celou sezonu (září – červen) = 3.000,– Kč
  • Příspěvky na září – prosinec = 1.500,– Kč (prosím uhradit do 30.9.)
  • Příspěvky na leden – červen = 1.500,– Kč (prosím uhradit do 31.1.)
  • Příspěvky prosím zasílejte na účet 115-987020287/0100. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte nebo do zprávy pro příjemce napište jeho jméno. V hotovosti na tréninku přijímáme příspěvky pouze v nutných případech.
  • Jakékoliv dotazy rád zodpoví Vojtěch Svoboda na telefonu 604 983 100.
  • Rádi Vám na požádání potvrdíme formulář pro zdravotní pojišťovnu (některé přispívají na sportování mládeže).
  • Každý nový zájemce má první měsíc tréninky zcela zdarma… a pak se rozhodne 😉