Výše příspěvků na sezonu 2018/2019:
Příspěvky se platí jednorázově za celou sezonu. V případě potřeby však můžete platit příspěvky na dvě splátky (pololetí).

V ceně příspěvků jsou zahrnuty náklady na tréninkové haly, na pronájmy a sudí při domácích přátelských i ligových zápasech, na každoroční zdravotní prohlídky u sportovního lékaře a další výdaje spojené s týmem: startovné v soutěžích, administrace webu, licence…

  • Členské příspěvky na celou sezonu (září 2018 – červen 2019) = 6.000,– Kč (prosíme uhradit do 30.9.2018)
  • Příspěvky na září – prosinec 2018 = 3.000,– Kč (prosíme uhradit do 30.9.2018)
  • Příspěvky na leden – červen 2019 = 3.000,– Kč (prosíme uhradit do 31.1.2019)
  • Příspěvky prosím zasílejte na účet 115-987020287/0100. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte nebo do zprávy pro příjemce napište jeho jméno. V hotovosti na tréninku přijímáme příspěvky pouze v nutných případech.
  • Jakékoliv dotazy rád zodpovíme na telefonu 604 983 100.
  • Rádi Vám na požádání potvrdíme formulář pro zdravotní pojišťovnu (některé přispívají na sportování mládeže).
  • Každý nový zájemce má první měsíc tréninky zcela zdarma… a pak se rozhodne ;-)