Výše příspěvků na sezonu 2017/2018:
Příspěvky se oproti loňské sezoně mírně zvýší, neboť musíme pokrýt náklady na soutěže, v nichž budeme startovat. Platí se pokud možno jednorázově za celou sezonu. V případě potřeby však můžete platit příspěvky na dvě splátky (pololetí).

V ceně příspěvků jsou zahrnuty náklady na tréninkové haly, pronájmy na pořádání přátelských i mistrovských turnajů, rozhodčí a další výdaje spojené s týmem: startovné v soutěžích, administrace webu, licence…

  • Členské příspěvky na celou sezonu (září 2017 – červen 2018) = 5.000,– Kč
  • Příspěvky na září – prosinec 2017 = 2.500,– Kč (prosím uhradit do 30.9.2017)
  • Příspěvky na leden – červen 2018 = 2.500,– Kč (prosím uhradit do 31.1.2018)
  • Příspěvky prosím zasílejte na účet 115-987020287/0100. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte nebo do zprávy pro příjemce napište jeho jméno. V hotovosti na tréninku přijímáme příspěvky pouze v nutných případech.
  • Jakékoliv dotazy rád zodpoví Vojtěch Svoboda na telefonu 604 983 100.
  • Rádi Vám na požádání potvrdíme formulář pro zdravotní pojišťovnu (některé přispívají na sportování mládeže).
  • Každý nový zájemce má první měsíc tréninky zcela zdarma… a pak se rozhodne 😉