Výše příspěvků na sezonu 2019/2020:
Příspěvky se platí jednorázově za celou sezonu. V případě potřeby však můžete platit příspěvky na dvě splátky (pololetí).

V ceně příspěvků jsou zahrnuty náklady na tréninkové haly, pronájmy na pořádání přátelských i mistrovských turnajů, rozhodčí, na každoroční zdravotní prohlídky u sportovního lékaře a další výdaje spojené s týmem: startovné v soutěžích, administrace webu, licence…

  • Členské příspěvky na celou sezonu = 9.000,– Kč (hráči pouze v kádru pražského přeboru = 6.000,- Kč)
  • Příspěvky na září – prosinec = 4.500,– Kč / pražský přebor = 3.000,- Kč (prosím uhradit do 30.9.)
  • Příspěvky na leden – červen = 4.500,– Kč / pražský přebor = 3.000,- Kč (prosím uhradit do 31.1.)
  • Příspěvky prosím zasílejte na účet 115-987020287/0100. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte nebo do zprávy pro příjemce napište jeho jméno. V hotovosti na tréninku přijímáme příspěvky pouze v nutných případech.
  • Jakékoliv dotazy rád zodpovím na telefonu 604 983 100.
  • Rádi Vám na požádání potvrdíme formulář pro zdravotní pojišťovnu (některé přispívají na sportování mládeže).
  • Každý nový zájemce má první měsíc tréninky zcela zdarma… a pak se rozhodne ;-)
Potvrzení o zaplacení příspěvků pro pojišťovnu:
Zdravotní pojišťovny nabízejí proplácení příspěvků na sport. Bohužel potvrzení vyžaduje každá pojišťovna každý rok jiné. Takže se nám každý rok stává, že potvrzení, které vloni pojišťovna bez problémů akceptovala, letos nepřijme.
Proto po těchto zkušenostech volíme následující postup = pošlete prosím formulář, který pojišťovna najisto uzná, mailem na jiznisupi at seznam.cz nebo po synovi na trénink, my ho potvrdíme a pošleme Vám zpět 😀